Design a site like this with WordPress.com
Rozpocznij

RODO

W związku z regulacją RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), która od 2018 obowiązuje w całej UE, przesyłamy Informacje Administratora danych.

Administratorem Danych jest Aleksandra Kajewska prowadząca działalność gospodarczą w firmie „Luna-Art” Aleksandra Kajewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.
Adres prowadzenia działalności ul. Poniatowskiego 6 41-500 Chorzów, NIP 627-165-77-32

Rodzaj danych, które mogą być zbierane:
– imię i nazwisko
– adres
– numer telefonu
– adres e-mail
– adres firmy
– NIP
Forma zbierania danych.
Dane zbiera się przez dobrowolny formularz kontaktowy lub w czasie organizacji imprez przez specjalny formularz, gdzie zaznacza się odpowiednie pola subskrypcji. Usunięcie danych następuje przez zaznaczenie w wiadomości e-mail funkcji usunięcia subskrypcji.

Cel przetwarzania
„Luna-Art” zbiera dane w czasie zgłaszania się osób na zajęcia i organizowane imprezy. „Luna-Art” przetwarza dane osobowe w celu wysyłania informacji drogą mailową, przesyłania informacji drogą telefoniczną, tworzenia list uczestników, wystawiania faktur, przesyłania zakupionych rzeczy..
Adres e-mail, nr telefonu do przesyłania informacji o imprezie[ adresu e-mail do przesyłania newslettera o działalności teatru, przy pomocy serwisu Mailchimp; imię i nazwisko do tworzenia list uczestników; imię, nazwisko, adres, NIP do wystawiania faktur lub wysyłania zamówionych rzeczy.

Powierzenie przetwarzania danych
„Luna-Art” może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z „Luna-Art” w zakresie niezbędnym dla prowadzonej działalności gospodarczej .
W tym przypadku: biuro rachunkowe, firmy dostarczające przesyłki, system mailowy.
Dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Przechowywanie danych
Dane przechowujemy przez okres uzależniony od celu, w którym zostały zebrane:
– realizacja działań i imprez – w czasie trwania imprezy
– działania marketingowe – do czasu wycofania zgody
Dane przechowywane są z zastosowaniem środków ostrożności i osoby trzecie nie mają do nich dostępu.
Każdy ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz masz prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Reklama
%d blogerów lubi to: